உலக்குடி மற்றும் வடகீழ்குடி பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கான திட்டம் 2017

உலக்குடி மற்றும் வடகீழ்குடி பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கான திட்டம் 2017

by
544 544 people viewed this event.

கண்ணங்குடி ஒன்றிய வட்டார கல்வி அதிகாரி மதிப்பிற்குரிய திரு எ குமார் M.Sc., MA., B.Ed – அவர்கள் தலைமையில் உலக்குடி மற்றும் வடகீழ்குடி பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கான திட்டம் 2017 அன்று நடைபெற்றது. முன்னின்று நடத்தி கொடுத்த தலைமை ஆசிரியர்கள் மதிப்பிற்குரிய திரு. அன்பரசன் MA.,B.Ed., அவர்கள் மற்றும் திருமதி. ஆரோக்கியமேரி MA.,B.Ed அவர்களுக்கும் எங்கள் MEET-குழு சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.

To register for this event please visit the following URL:

Share With Friends

எங்கள் இணையத்தை பார்வையிட்டதற்கு MEET குழு சார்பாக நன்றி...!!

X