500 மரக்கன்றுகள் நடும் விழா 2021

500 மரக்கன்றுகள் நடும் விழா 2021

by
97 97 people viewed this event.

மொன்னானி – காளியம்மன் திருக்கோயில் முன்பாக உள்ள திடலில் வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதம் 500 மரக்கன்றுகள் மொன்னானி கல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறக்கட்டளை சார்பாக நட பட உள்ளது.

To register for this event please visit the following URL:

Share With Friends

எங்கள் இணையத்தை பார்வையிட்டதற்கு MEET குழு சார்பாக நன்றி...!!

X